Spoštovani,

po sklepu 7.seje KO Trnava vam posiljam prosnjo za rezervacijo
proračunskih sredstev 2009 za našo e-točko, poleg pa sem si dovolil pripisati
še nekaj idej odbornikov iz prejsnjih sej KO, nekaj mojih za vecjo kvaliteto
zivljenja krajanov, ter idej našega protipoplavnega odbora.

Verjamem, da se 4 miljonski € občinski proracun lahko malo premeša,
in da pride drugo leto z večjimi sredstvi na vrsto tudi naš kraj,
zakar apeliram tudi na naša dva svetnika:

(v temle prioritetnem vrstnem redu)

- 5.000€: nizka 70cm lesena ograja pred vrtcem, za dodatno varnostno zascito
     pred nenadnim naletom otrok iz stavbe na cesto

- 13.000€: vsakoletna rezervacija sredstev in organizacija čiščenja obrežij,
      ter animiranje lastnikov vodotoka Trnavce od AC do magistralke CE-LJ,
      kot 1.branik pred poplavami

- 4.000€: Sofinanciranje obširne analize vode v pipah iz vodovodnega omrezja v
     naselju Trnava/Šentrupert, saj JKP in Zavod za zdravstveno varstvo
     analizirata premalo (10) parametrov, ter še te ne v naši vasi.
     V 2009 bi vzeli vsaj 4 vzorcev iz razlicnih pip, razlicnih obdobjih leta,
     npr. na vsake 3 mesece, in sicer test vsaj na: azbest, arzen, aluminij,
     cianide, fluoride, kadmij, krom, selen, svinec, živo srebro, radon,
     nitrate, antrazin, patogene bakterije, glivice, vse pesticide,
     organofosforne insekticide, PCB, benzen, koncentracijo klora in fluora,
     kloroform, vinilklorid, trikloretilen, metilklorid...
     (ničesar od teh se zdaj ne počne!)
     Pozor: ne analize vodnega zajetja, ampak uporabnikove pipe doma.
     Analiza bi se javno objavila, ter bila lep pokazatelj ali so
     naši ljudje lahko brezskrbni pri uzivanju vode, pri morebitnih mejnih
     vrednostih pa, da je potrebno preveriti še druga obmocja v občini.

- 35.000€: makadamsko cesto Šram-magistralkaCE-LJ povišati za pol metra in utrditi
      ter prestaviti dovoz na magistralko 15m bolj zahodno, kar bi
      služilo kot 2.branik pred poplavami

- 5.000€: narocilo analize vplivov državnih razlivnih obmocij na Sentrupert
     in Trnavo, podtalnico, ter potok Trnava, ki bo po novem "ujet" iz
     zahodne strani, da se temeljito pripravimo na 2.prostorsko konferenco

- 100 €: naročnina za internet e-točke Trnava, ki mu oktobra 2009 poteče
     financiranje s strani države.
     V naslednjih pogodbenih letih bo ta strošek cca. 400 EUR/celo leto.

- 1.400€: sofinanciranje DDVja pri prijavi na novi javni razpis 2009 - razširitev
     WiFija na Trnavo in Šentrupert z novimi antenami.

- 1.000€: smerokazne table e-točke Trnava + enako močna a avtomatska varovalka, ki
     po padcu vsakih 15 minut poskusa iti nazaj v ON stanje, ce ni več vzroka
     izpada, da ne bo treba po vsakem neurju iti človeku jo na roke vklopit,
     saj zdaj občasno po 4 dni kršimo pogoj iz razpisa: delovanje 24ur/dan.

- 8.000€: sofinanciranje in poziv Elektru Šempeter za prestavitev električnih vodov
     preostaliih 7ih hiš okrog Šentrupertske cerkve iz zraka v zemljo, saj so
     morda tudi ti vzrok za naše vsakotedenske izpade elektrike, ko se preohlapne
     žice na drogu dotikajo (lepo vidno v vetru).