Nedavni nalivi so v KS Trnavi povzročili veliko težav. Poplavljenih je bilo veliko hiš, kleti in stanovanjskih prostorov. Končalo se je tako, da je bilo oškodovanih precej prebivalcev KS Trnave. Na srečo ni bilo žrtev, lahko pa bi se končalo tudi bolj tragično.

15.10.2007 nas je Krajevni odbor Trnave na svojem redno sklicanem sestanku prijazno poslušal z našimi težavami, ustanovil 4 člansko PROTIPOPLAVNO INICIATIVO, ki se bo povezal z občinskimi ljudmi, ki bodo organizirali sestanek z odgovornimi za vode. (Vodno nadzorništvo, DDC ??). Na sestanku, za katerega upamo, do bo prišlo še v mesecu oktobru 2007, bomo predložili te naše laične predloge, ki so dosegljivi na naslovu http://www.trnava.si/poplave 

* Grrrr… mislim, da so nas zopet izigrali… o sestanku danes 18.11.2007 še vedno ne duha ne sluha, naša iniciativa pa je postala kamuflaža za neukrepanje občine. Vmes se povezujemo na lokalni ravni z odbori Prebolda, Kaplje in Dolenje vasi in Ostrožnega.

* 5.12.2007 !! Še več:strokovnjaki že pripravljajo nove (ne)rešitve zadrževalnikov in to na napačnih podatkih–beri 4 in 8.predlog!

 

Ker se vse začne in konča pri denarju, začnimo s hitrim, enostavnim in najcenejšim, celo brezplačnim:

1.) PREDLOG 

ŽOVNEŠKO in BRASLOVŠKO JEZERO je treba takoj začeti voditi kot SUHA ZADRŽEVALNIKA VODE, in ne kot polna, kakor se vodita sedaj. Ja lahko smo veseli,da jezeri imamo,da nam blažita povodenj iz Dobrovelj, a to lahko učinkovito počneta le popolnoma SPRAZNJENI, ne pa polni !! Ni res, da mora Žovneško zaradi svojega glinenega jedra biti večino časa poln. Lahko je ravno obratno: ves čas prazen, in le nekaj dni poln, ko pride večji naliv. Vmes se pa pač bolj intenzivno pregleduje in vzdržuje. Tudi ni treba, da popolnoma tesni. Tako so vodeni tudi vsi glineni braniki na Nizozemskem – suhi zadrževalniki.

 

Onemogočimo razlivanje 4 tone vode / sekundo (4 m3/sec) iz prepolnega jezera kar se je zgodilo 1991, 1998, 2007. V 60 urah je bilo to 800.000 ton vode, ki se je nekam (nekomu v hišo!) moralo razliti. In od tukaj izvira tudi višja podtalnica, ki je vztrajala v Trnavi 3 dni, zato naj Občinski svet nemudoma izdela "Prostorski dokument za zadrževanje jezerske vode v primeru poplav in preventivno stalno izpraznjenost Žovneškega in Braslovškega jezera«. Svetnike imamo zato, da najdejo politično rešitev, kako preglasiti državno regulativo jezer. Dajmo, izkažite se, ali pa bomo na naslednjih volitvah premislili, zakaj vas potem sploh potrebujemo, če nimate nikakršnega vpliva na ničesar v občini. To je vaša priložnost, da se izkažete !!

 

Podnebje se spreminja, pa ni važno ali to povzročamo ljudje ali ne, in prastari pravilniki novodobnih ujm ne upoštevajo: te lahko trajajo 3 dni, prederejo napačno vodeno jezero in to ne, da zalije naše hiše do streh, ampak v tsunamiju ODNESE VSE HIŠE Z LJUDMI VRED v Savinjo. Pa ne le tistih ki jih zdaj poplavlja, ampak VSEH,tudi višje ležečih,tako zidanih kot montažnih!

Žovneško jezero nima neskončne vsrknosti.

Pri njegovih skromnih 0.5km2, se vso vodovje iz 50x večjih 25km2 Dobrovelj, v jezeru potencira za 10-50x.

Torej: če na Dobrovljah pade 200 l litrov dežja na m2,

kar je 20cm, jezero naraste vsaj za 2m !!

 

in 18.9.2007 je jezero v 6 urah naraslo za 1 meter !     Vodeno je pa bilo (bedasto) le 20cm pod prelivno mejo.

Le kaj bi bilo če bi deževalo še 3 dni, si lahko samo predstavljate – 4m višje vode na napačno vodeno polno jezero, da popusti brana, vsi ti milijoni ton vode pa bi ne le zalili naše hiše do strehe, ampak odnesli VSE HIŠE IN LJUDI v Savinjo!  

Kot zanimivost: a veste kako hitro jim uspe kontrolirano skozi zapornico praznit Žovneško jezero ?

Le 50cm / dan. Torej 3 dni pred nevihto začet praznit polno jezero ni dovolj. Jezeri morata biti prazni celo leto !!

 

Le zakaj moramo ob neregulirani Bolski in podtalnici ob največjem neurju požirati še te tone vode iz obeh jezer ?!  

Naj raje preventivno popolnoma izpraznjeni jezeri on neurju počivata, in puščata strugo Trnavce prazno, da se lahko skozi njo odtoči Bolska in drugi hudourniki! Zdaj to ni bilo mogoče, ker sta takrat skozi Trnavco drli obe jezeri, in Trnavci je manjkalo le še 10cm (2 uri dežja ?), da bi prestopila že pri Šramu, ter se v valu v 10 minutah izlila proti cerkvi kot leta 1998.
2.) PREDLOG

 Občina začne samozaščitno prispevati nekaj proračuna za čiščenje strug.

 Najprej pa se usposobi zarjavela zapornica na Braslovškem jezeru, ki je še bolj nevarno, saj onemogoča uspešno in hitro preventivno praznjenje jezera pred nevihtami, ter popravi varnostni preliv, ki je spodjeden od rib in nalivov.

Ja tudi Braslovško jezero dobimo v Trnavo/Šentrupert.    Najprej pa ga dobijo v Zaklu po potoku Trebnik L

 

3.) PREDLOG

Naj se oglasijo gasilski alarmi, čim naraste v zgornjem toku Trebnik, ki v Zaklem pripelje deroče Braslovško jezero v Trnavco,

ali ko v Kamenčah (500m pod jezerom) naraste Trnavca, da imajo ljudje možnost stvari odnesti iz kleti.

A je kdo ljudem povedal, ko so plačevali za gradbeno dovoljenje, da ne smejo imeti kleti ?!

 

4.) PREDLOG

ARSO popolnoma napačno in zastarelo vodi evidenco poplavnih območij !! Naše poplavno območje kot je vidno na spodnji napačni sliki, sploh niti nakazano, naše področje baje spada pod TEHNIČNO UREJENE VODOTOKE ! Ne moreš verjet.

Takoj je potrebno sporočiti na čim več naslovov po ministrstvih in ustreznih službah, da se kategorizacija popravi, še posebej v luči pripravljanja zadrževalnikov Bolske v Gomilskem in Kaplji vasi ! Da ne mislijo slučajno vseh vod severno nam nazaj poslat?

 

 


5.) PREDLOG

Za 10m bolj na vzhod se prestavi priključek makedamske ceste od Šrama na magistralno CE-LJ, da se omogoči boljši odtok prelivne Trnave pod magistralno cesto na jug. Celotna 300m trasa od Šrama do magistralke pa se naj poviša za 1m, razširi in asfaltira, ter tako opravlja 2 funkcije: hiter dostop Trnavčanov do glavne ceste, da se ni treba voziti skozi Šentrupert in nudi dodaten nasip/zaščito pred poplavami. Prepove se odlaganje bal na drugi strani ceste, ki onemogočajo odliv vode.  Preliv pa se izdatno poglobi in razširi, kot tudi tisti pri bencinskem servisu.

 

6.) PREDLOG

Prehod pod cesto pri bencinski črpalki se poglobi na 2m, razširi ter se očisti na južni strani, kjer je popolnoma zaraščen.

 

 

7.) PREDLOG

Kot za časa Marije Terezije se naj nazaj po travnikih izkoplje široke kanale za razliv voda, (suhe bazene), nakopani materjal pa uporabi za višje nasipe Trnavce, ter zgradi dodatne prečne nasipe na polju med Trnavco in Šentrupertom, da onemogoči razliv vode na sever. Kmetje ne bodo imeli nič manj površine, le vbočena bo - dolinca.

 

Prav tako se v "Zasnovi suhih zadrževalnikov" upošteva prelivanje Trnavce že pri Lenkotih in Rožiču !! V "Zasnovi" se naj poviša nabrežje tudi od Trnavce na obe strani, ter zaščiti Šentrupert, ki je zdaj vsakih 7 let poplavljen, "Zasnova" pa temu kraju nič ne bo pomagala !


8.) PREDLOG

Zopet nekje zadaj se odvija načrt zadrževanikov za Celje, mi vaščani pa o tem nismo nič konkretno obveščeni. Takole moramo potem sami, pridobivati neke slabe kopije načrtov iz avgusta 2007, in samoiniciativno iskati kako daleč vsa zadeva  že je !!

Kdaj bo nekdo v naši državi že končno povabil vse sodelujoče, še pred 1.obravnavo teh načrtov, še preden plača davkoplačevalski denar za analizo privatnemu sektorju,saj vidimo da so delani na neustreznih podatkih iz terena (4.predlog zgoraj). Se motimo ? Zelo veseli bi bili sestanka in obrazložitve s strani (ne)odgovornih!

 

9.) PREDLOG

Krajevni odbor se poveže z Zaklom, Gomilskim in Kapljo Vasjo ter vzpostavi stik z gospo iz civilne iniciative za Ostrožno, ki ima dober argument: Če bo naše območje namenjeno razlivnemu območju za zaščito Celja in Laškega, naj nam odkupijo ali zgradijo hiše drugje, drugače pa zgradijo nasipe in očistijo struge, ter ne sprašujejo bedarij zakaj smo tukaj gradili hiše.

 

10.) PREDLOG

Povprašajmo naše svetnike kako se lahko organiziramo in kam pošljemo sporočilo, da nas bo že končno kdo v tej državi videl, še preden se zgodi katastrofa = sesutje obeh jezer ? Ni dovolj vsakokrat pošiljati državi spisek škode poplav, potrpežljivo čakati, ter pomirjevalno trditi, da se vse vodi po (bedastih) pravilnikih in uspešno. Potrebni so ukrepi za odpravljanje vzroka!

 

11.) PREDLOG

V času čiščenja hiše nimaš časa poslušati radio, zato naj občina organizira tudi obveščanje z letaki od hiše do hiše: stanje pitne vode, kje se dobi pesek, do kdaj se odda popis škode itn…

 

 

12.) PREDLOG

Pošljimo predlog ministrstvu za obrambo, da se vsa vojaška mehanizacija, in vojaška sila začne uporabljati že preventivno v čiščenju vodotokov po državi, kar so včasih počela zdaj razpuščena vodna gospodarstva. Če so jim vzeli denar in ga dali naši NATOvi vojski, naj pa to počne ona. Proračun lahko celo povečajo iz zdajšnjih 1.7% BDP na "natovih" 2.0%, če so ga 1% pripravljeni porabiti za preventivno čiščenje vodotokov, ki jim služi kot urjenje.  Volk (NATO) sit, in koza (Slovenija) cela.

 

13.) PREDLOG

Organiziramo pohod pred ministrstvo za prostor, da se končno postavi zase in zahteva v svojem proračunu več denarja, ki ga lahko vlada preusmeri iz ministrstva za promet skupaj z mehanizacijo SCTja, ki se naj začne ukvarjati v čiščenje strug, gradnjo avtocest pa pusti drugim bolj usposobljenim. Zdaj mečemo gore denarja v slabo narejene avtoceste, ki jih po dveh letih obnavljamo, vodotokov pa nihče ne vzdržuje več. Torej lahko z boljšo izbiro gradbincev proračun min. za promet zmanjšamo na 50%, preostanek denarja prevzame min.za okolje, ki bo lahko očistilo razraslo vejevje iz strug, ki potem ob poplavah zabije mostove!

 

 

Dobri nameni iz preteklosti, da se bo voda iz jezer uporabljala za zalivanj,  niso bili izvedljivi, ker:

- je struga Trnavce poleti prazna zaradi pravilnika o obratovanju pregrad, ki vzdržuje polno jezero, ki nam jeseni udari ven

- če je julija struga slučajno polna, ob nočni uporabi namakanja dobiš na vrata policijo zaradi hrupa

 

 

Ja vemo, da za čiščenje vodotokov skrbi država, ki seveda nima denarja, ker mora vse zapravit za vojsko in oklepnike, ministrske stole pri predsedovanju in avtomobile. A če ne bomo dali svoje civilne iniciative, bodo to delali še naprej !! In nič spremenili. Upajmo da bomo vsaj v volilnem letu kaj dosegli J

 

 

Ne nasedajmo izgovorom politikov, ki nič ne storijo in vremenoslovcev, ki tega ne znajo napovedovat niti 2uri vnaprej, da naše 3 poplave v zadnjih 18 letih imenujejo "250 letne visoke vode".  Pravi izračun pove da pomenijo 10 letne vode !!

(Agencija za okolje je 18.9.2007 ob 18h30, ko so Železniki že plavali, na svojih domačih straneh še vedno objavljala da so možne le nevihte, niso pa izdali opozorila Savinjski dolini, da prihaja ujma nad naše Dobrovlje. Zato seveda izgovor o 250 letnih vodah)

 

Veseli bomo vseh vaših mnenj !!

 

email:                                 URL:   http://www.trnava.si/poplave

 

 

 

 

 

P.S.: Tale razjeda Žovneškega jezera se že sanira.

Nevarnost pa lahko predstavljajo še ostale napake na tem razlivnem kanalu. Se bodo odpravile tudi te ?

 

 

 

 

 

Ja, danes 18.11.2007 ko sem po 1 mesecu šel zopet pogledat, je bil prelivni kanal lepo saniran, jezero popolnoma prazno, in kako čudovito in uporabno kot zadrževalnik pred poplavami bi bilo imeti takšno jezero skozi celo leto !!

 

 

Je pa Braslovško jezero popolnoma nevzdrževano !! 18.11.2007 še vedno polno, da bo zopet po 6ih urah prestopilo, varnostni preliv še vedno enako nesaniran, ter nevaren !!

Turistično društvo, občina: zbudita se, preden se celotna vsebina izlije v Braslovče in naprej po dolini!