Spoštovani upravljalci jezera,

da bi se izognili prihodnjim poplavam v naših hišah vas
protipoplavni odbor Trnave in Šentruperta naproša za brezplačni akt,
to je da letos 2 meseca predčasno izpraznete Žovneško jezero, da lahko
preskusimo, če bi kljub praznemu jezeru obilnejše septembrske padavine
povzročile dvig potoka Trnavce.

15.avgust je ravno pravšnji datum, ko kmetje iz Zaklega nehajo zalivati.
Ter potem od 15.8. držite prazno jezero do pomladi.

Prav tako bi bilo potrebno bolj pesimistično paziti na vodostaj
Braslovškega jezera,
potok Trnavco pa prekategorizirati iz urejenega vodotoka, ter popraviti
poplavno obmocje, ki v resnici sega globoko v obe naši vasi.

Informacije o zadnjih poplavah 1990, 1998, 2007
--> http://www.trnava.si/poplave

Hvala za jasen in strokovno podprt odgovor, 
...