POPLAVE

Ja, razumemo, da v nalivih jezero ne predstavlja večino vodovja, ki se steka v našo dolino, je pa to vseeno 800.000 ton vode, ki se še 2 dni iz prepolnega jezera nenadzorovano čez varnostno pregrado izteka v naše hiše, in ne razumemo, zakaj ne moremo z enostavnim in brezplačnim ukrepom : izpraznitvijo jezera 15.avgusta končno omogočiti da teh 800.000 ton vode nakaj dni po jesenskem deževju protipolavno ostane v praznem jezeru, kar zdaj, ko je le to polno do 1.novembra, ni mogoče !?

Pripravljajo se še novi načrti za suhe zadrževalnike (Bolske in Celja), ki pa nosijo samo ime po našem potoku Trnavci, protipoplavne situacije pa nam v ničemer ne rešujejo, ampak jo z višanjem podtalnice kvečjemu povečujejo. Obvezna je priprava na 2.prostorsko konferenco, pred čemer naj Občina sofinancira strokovno poplavno so-analizo suhih zadrževalnikov, s čimer bomo lahko kompetentno nastopali z dodatnimi vprašanji, ne da nas bodo kot laike odslovili in delali po svoje, kot delajo pri avtocesti.

Dosedanje dejavnosti protipoplavnega odbora: