http://www.trnava.si/ac
hitra cesta Koroška-Šentrupert-Hrvaška

2015
Ah, nova vlada, novi sekretarji, nove (stare) ideje - zopet vsi navijajo za F2-2 !! časopisna članka v Delu: april , maj

2012
Čudež !? Izgleda kot, da je iniciativa uspela, in je vlada pričela obravnavati še druge variante, ter že skoraj pripravili javno razgrnitev variante F3b.

28.05.2008
No, vsaj srednji del 3.razvojne osi se nas je zaenkrat izognil. Popeljan bo iz Lopate, čez Laško, Rimske, Zidani Most, Boštanj, Smednik.
Celju pa se zgleda obeta zametek ringa (čez Teharje)
* grafična .DWF datoteka (Autodesk Design Review 2009)

25.04.2008
Kaj je že vso naše nasprotovanje hitri cesti skozi našo dolino padlo v vodo ?
Se je vlada samo seznanila, ali so svoji administraciji požegnali da peljejo delo nemoteno naprej ?

03.03.2008
F2 traso so korigirali, da ne gre čez Letuš.

22.11.2007
so o trasi javno glasovali tudi naši svetniki, ter jo z 12:3 zavrnili.
Mi smo našo razvojno priložnost dobili že z avtocesto LJ-CE skozi našo dolino. Tretjo razvojno os prijazno ponujamo drugim :)

Kako se bo vse skupaj zdaj začelo odvijati bomo videli konec novembra 2007, saj Direkcija za prostor Ministrstva za okolje in prostor, že namerava pričeti izdelovati prostorski (lokacijski) načrt, pomladi 2009 opraviti odkup zemljišč, ki še niso v državni lasti, leta 2010-2012 pa samo gradnjo.
Tako da lahko že v letu 2012 pričakujemo 30.000 vozil/dan skozi našo dolino, leta 2020 ko Turki in Avstrijci v njej najdejo nadomestek Karavanške in MB-Ptujske avtoceste pa verjetno že tja do 100.000 vozil/dan... koliko od njih se bo, ko se navadijo trase, potem šlepalo mimo cestnine po naših obstoječih magistralkah, pa lahko vidimo že danes v Trnavi in Šentrupertu, ko zjutraj in popoldne iz naših dveh vasi več ne pridemo na magistralko.
Trditve, da ta hitra cesta ne bo postala TRANZITNA so milo rečeno naivne, saj Balkanski prevozniki ne bodo izgubljali časa v zastojih na Ljubljanskem ringu in Karavankah, ampak bodo hitro uvideli, da je cesta skozi našo dolino hitrejša!

Podžupan g.Drča naproša vse občane naj s svojimi močmi vplivajo po vseh mogočih znanstvih in vzvodih, tako političnih kot strokovnih, da se trasa F2 ponovno ovrednoti in zavrže.
Spremljajte dejavnosti Braslovške civilne iniciative, ki bo prav tako pripravila nove strokovne argumente, ki bodo bolje izračunani od teh F1-F6 urbanističnega podjetja Urbis iz Maribora.

19.11.2007
v Braslovčah poteka 4 ur trajajoči burni zbor krajanov. Udeležba je bila množična: 235 ljudi, vseh nastrojenih proti trasi hitre cesti skozi našo dolino.
Predlog župana o popravkih trase ni bil izglasovan, izglasovan pa je bil predlog Civilne iniciative o ponovnem vrednotenju vseh podvariant, saj ljudje niso mogli razumeti, kako lahko računalniški program z napačnimi utežmi odloča, da je trasa F2 boljša kot npr. trasa F3a skrita med gozdovi, ali F6 skozi Arjo Vas.

Žal ni bilo dorečeno, komu v Ljubljani se bo ta izglasovani predlog pokazal in kako ga sploh uresničiti ? Kdo bo skrbel za nadzor nad novimi bolj realnimi utežmi posameznih vplivnih faktorjev ? Že spremenjena decimalka posamezne uteži lahko kaj hitro pripelje do druge - ugodnejše variante.

25.10.2007
"Strokovnjaki" so določili kot najustreznejšo varianto F2 (tule si poglejte traso v celotni Braslovški občini), ki se priključi na drugi strani Konga. Kot vidite je že nakazano nadaljevanje proti Trbovljam/Laškem in Hrvaški. In to drugo nadaljevanje hitre ceste proti Hrvaski bo ministrstvo predstavilo že okrog novega leta !![ 18.9.2007 poplave v Trnavi - peticija, da nas prihodnjič vse v dolini od Braslovč prek Zakla, do Šentruperta, ne odneseta napačno vodeni jezeri !? ]