E-TRNAVA http://www.trnava.si

Ta stran je nastala leta 2006 kot rezultat uspešnega razpisa na ministrstvo za gospodarstvo za postavitev E-točke !!!

Našim vaščanom omogočamo 4 brezplačna hitra internetna mesta
(računalniki z web kamero, Officom, Flash igrami,...),
prosto dostopna vsakomur od ponedeljka do sobote od 730 do 2130
v prostorih krajevne skupnosti Trnava (na galeriji telovadnice),
ter 24ur na dan brezplačnega brezžičnega internet WiFi dostopa
v območju 500m okrog telovadnice z vašo WiFi anteno,
ali zastonj WiFi telefoniranja v radiju 50m s SKYPE tel.aparati,
ali s za to usposobljenimi GSM aparati.

(4km severneje sta v letu 2007 vzniknili dve novi e-točki:)
(še kakšen interesent za razpis v letu 2008, da še bolj pokrijemo našo občino ?)

Želimo si, da bi na tej internet strani zaživele tudi ostale upravne in lokalne zadeve,
ki se tičejo našega življenja, zato vam najprej predstavljamo:
- Zapisnike našega krajevnega odbora

ter tudi vas vabimo k oblikovanju in obveščanju naših vaščanov!
Začeli bomo s temile temami, pa da vidimo kam se bodo razvile:
- Obrtne cone PE23/PE24
- Poplave, suhi zadrževalniki
- Hitra cesta Koroška-A1
- .................................................................
- .....še kakšni vaši predlogi ? pišite nam!Krajevna skupnost Trnava
Trnava 5c
3303 Gomilsko